Tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel wordt de ringweg A10 verbreed. Over een lengte van 5km worden per rijrichting zes rijstroken aangebracht; van deze zes rijstroken worden vier rijstroken gebruikt voor doorgaand verkeer en twee rijstroken voor bestemmingsverkeer. Ter hoogte van het station Amsterdam Zuid wordt de snelweg A10 in een tunnel met een lengte van 1km aangebracht. Hiertoe worden aan de noord- en zuidzijde van de snelweg A10 twee afzonderlijke tunnelconstructies aangebracht, elk bestaande uit een hoofdbuis en een parallelbuis.

Het station Amsterdam Zuid voor trein en metro wordt vernieuwd en wordt bovengronds aangebracht tussen de beide tunnelconstructies. De capaciteit van het station wordt vergroot, zodat het station kan uitgroeien tot het tweede station van Amsterdam. Het station Amsterdam CS kan hierdoor ontlast worden. Het huidige station Amsterdam Zuid heeft één passage, de Minervapassage. Naast vernieuwing van deze bestaande passage wordt er een nieuwe passage aangelegd, de Brittenpassage.

In verband met de verbreding van de A10 worden de bruggen over de Schinkel uitgebreid en worden de bestaande bruggen vernieuwd. De bruggen over de Amstel worden eveneens verbreed.

Het onderwerp

Ter voorbereiding op de bouw van de tunnel aan de Zuidas voert Zuidplus een zogenaamde damwandinstallatieproef uit. Zie ook het artikel hierover op de website van Zuidas.

Het doel van deze proef is te onderzoeken welke technieken haalbaar zijn voor het installeren van damwanden: intrillen of indrukken, eventueel in combinatie met aanvullende maatregelen. Zuidplus wil schade (aan wegen en gebouwen) en grondverplaatsingen voorkomen en de hinder door geluid en trillingen voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Iedere bodem en iedere grond hebben hun specifieke eigenschappen. Zuidplus test daarom verschillende installatiemethoden, met damwanden van verschillende lengten. De damwanden die tijdens de proef worden gebruikt, vormen een onderdeel van de bouwkuip die straks nodig is voor de aanleg van de uitrit van de zuidkant van de tunnel waarin de A10 komt te liggen.

Het moment

De genoemde damwandproef heeft plaatsgevonden in de periode van 7 juli t/m 20 juli 2018.  Op 11 juli ben ik ter plaatse geweest om het boren en indrukken van de damwanden vast te leggen op foto.

Op 11 juli stond ik dus vroeg op om om 07:00 op de bouwplaats aan de Amsterdamse Zuidas te zijn.

De dag begon uiteraard met een veiligheidsinstructie door een Zuidplus collega. Tijdens de proeven wordt er gewerkt met zwaar materieel en inden er regelmatig transporten plaats over de bouwplaats. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Na deze veiligheidsinstructie en een briefing over werkzaamheden was het tijd om aan de slag te gaan. Bij dit bericht zie je een aantal foto’s die ik gemaakt heb tijdens de uitvoering van de damwandproeven.

Locatie

De proeven vonden plaats in het gebied tussen de ringweg A10 en het de spoorlijn, tussen station Amsterdam Zuid en station Amsterdam RAI.

Impressie van het project